Realizace dodávky a montáž technologie telefonní ústředny pro Nemocnice v Karviné a Orlové

O firmě

Digital Telecommunications

O FIRMĚ


Firma Digital Telecommunications spol. s r.o. byla založena 1. listopadu 1990 a od počátku vzniku byly těžištěm její činnosti telekomunikace a příbuzné obory. Významnou měrou se podílela a nadále podílí na modernizaci privátních telefonních sítí podniků, firem a různých institucí v celé České i Slovenské republice.


K dnešnímu dni firma dodala a nainstalovala kolem 1500 pobočkových telefonních ústředen včetně slaboproudových rozvodů, další množství počítačových sítí, radioreléových spojů, rozhlasových ústředen a jiné telekomunikační techniky.


Firma má vlastní projekční oddělení a provádí projekty a montáže podzemních i nadzemních metalických i optických telekomunikačních vedení.

Kromě jiného se Digital Telecommunications spol. s r.o. specializuje na bezdrátové propojení privátních telefonních a počítačových sítí pomocí radiových mikrovlných pojítek pracujících ve volném (nelicencovaném) pásmu 2,4GHz; 5,8GHz; 10,5GHz; a v koordinovaném /placenému pásmu 18GHz.


Firemní servisní středisko zajišťuje opravy a servis veškeré dodané techniky a taktéž vybrané typy zařízení jiných dodavatelů.

Digital Telecommunications